EN

הקהילה היהודית הקראית באשדוד

אשדוד היא העיר עם הריכוז הגבוה ביותר בעולם של בני העדה היהודית הקראית. ראשיתה של קהילת היהודים הקראים באשדוד קשור בהתפתחות העיר עצמה. בני הקהילה הגיעו אליה ממצרים, בשנת 1956.
משתתפי הקבוצה, שהם בני העדה, בחרו להציג את מאפייניה ומנהגיה הייחודיים של היהדות הקראית באמצעות צילומיהם: לוח השנה הקראי, בתי הכנסת של העדה, מנהגי תפילה ועוד.
זהו צוהר לעולם של קהילה ייחודית שהשפיעה רבות על ההגות היהודית ועדיין חיה ונושמת גם היום ומעטים בציבור מכירים את סיפורה המרתק.

שנת פעילות: 2018
מיקום: אשדוד
ארגון שותף: הקהילה היהודית הקראית
אופי הקהילה: זרם ביהדות
כמות משתתפים בפעילות: 10
גיל המשתתפים: 15-80
מנחה PHOTO IS:VOICE: אבירם אלישע.

צילום: מזל אלמוג

לוגו של וואטסאפ