EN

חצור הגלילית

דברים שלא ידעתם על חצור

שמות המנחות:
דבורה קיין רייניש
דלית שמחוני בר

שמות המשתתפים:
שיראל
אוריה
ליאת

העבודה עם הקבוצה היתה מרתקת. למדנו המון מהמשתתפים על חצור הגלילית, השוכנת רחוק מביתנו באזור המרכז.
אנו נשים צעירות, בעלות משפחה וכבודה, חיפשנו לעצמנו שעתיים של למידה ושקט. התפלאנו מעצמת הרצון של מי שנשארה איתנו כל הדרך. נהננו מלמידת הצילום והעריכה בסמארטפון .
פרויקט הסיום היה "דברים שלא ידענו על חצור".
שיראל בחרה לעסוק בבתי כנסת שונים בחצור הגלילית וסיפרה על החוויה שעברה כשגילתה את כמות בתי הכנסת בחצור. מספרם גדל גם בזמן קורונה ומחיצות הוקמו במקומות בהם לא היו קודם.
אוריה בחרה להציג את תנופת הפיתוח בחצור, להראות את הקידמה, "לא עוד פריפריה".
ליאת דיברה על הבית. על הרב-גוניות. האהבה למקום. בחרה להביא את הדברים מלמעלה ומהלב.

לוגו של וואטסאפ