EN

מרכז חוסן, באר שבע

בפעילות השתתפו נשים הנמצאות במרכז יום "חוסן" לטיפול ושיקום נפגעי סמים, באגף הרווחה של עיריית באר שבע. המשתתפות בגילאי 30-45, לאחר גמילה פיזית ובתחילת בניית חייהן מחדש. המשתתפות נחשפו למושגים בסיסיים בצילום וביקשו למצוא ייצוג חזותי שיבטא את חווייתן הפנימית.
כל מפגש עסק בחשיפה לאחד ממושגי היסוד של עולם הצילום כמו אור וצל, זווית צילום, קומפוזיציה, צילום מבויים וכלל הדגמות מעבודות של צלמים ידועים. המשתתפות נתנו ביטוי צילומי למושג שרכשו, התוצרים הוצגו בפני חברות הקבוצה, תוך פרשנות אישית וקבלת משוב. במהרה מושגים אלה הדהדו כרלוונטיים לחיי המשתתפות. עבודות הצילום אפשרה ייצוג חזותי על פי פרשנות שלהן וחברותיהן לחוויות קיומן. זוויות צילום הפכו ל"איך אני רואה, מתבוננת בחיים שלי" וכבר בשלב מוקדם זה החלו לעלות בקבוצה נושאים המעסיקים את עולמן של המשתתפות כמו יחסים עם ההורים, עם בני הזוג, ילדים, היחס לעצמי ולגופי והתמודדות עם ההתמכרות והשלכותיה.
לפי עדות המשתתפות, ההתנסות החווייתית בצילום גילתה להן את יכולתן. מתן שם וייצוג חזותי להתמודדות הפנימית עודד מפנה בגישה כלפיה כאשר הקבוצה מספקת חווית תמיכה ומשוב.

שנת פעילות: 2018
מיקום: באר שבע
ארגון שותף: מרכז חוסן ב"ש, אגף הרווחה של עיריית באר שבע.
אופי הקהילה: נשים מכורות נקיות
כמות משתתפות בפעילות: 6
גיל המשתתפות: 20-45
מנחות PHOTO IS:VOICE: רחל רינת הייליג ושולמית וולפיש.

צילמה: אלה

לוגו של וואטסאפ