EN

מרכז חינוכי גהה

המרכז החינוכי גהה הינו בית ספר רשמי הנמצא בפיקוח משרד החינוך מחוז ת"א ופועל במסגרת חטיבת הילדים והנוער של המרכז לבריאות הנפש גהה. לכל תלמיד נבנית תכנית חינוכית טיפולית אישית המותאמת ליכולותיו וצרכיו לפי אמות המידה של משרד החינוך במטרה לקדמו ולהכשירו לשילוב בקהילה באופן מיטבי. קבוצת הצילום הפכה להיות חלק מהתוכנית החינוכית המטפחת כלים וחוזקות להבעה וביטוי אישי באמצעים אמנותיים והצילומים שצולמו על ידי המשתתפים בקבוצת הצילום הפכו להיות אמצעי לביטוי עצמי עבורם, יתרה מכך, הן מהוות השראה לבני נוער אחרים במרכז אשר מביעים ומבטאים את עצמם במילים ושירים.

שנת פעילות: 2016-2019
מיקום: פתח תקווה
ארגון שותף: מרכז חינוכי גהה
אופי הקהילה: נוער עם בעיות נפשיות
כמות משתתפים בפעילות: 10
גיל המשתתפים: 14-18
מנחות PHOTO IS:VOICE: דבי מורג, מירי נגלר וורד שדות.

מדברי המנחות: "מפגש ראשון עם ש. הבטן קצת מתהפכת. שלנו ושלה. היא מפגינה אנטי. אנטי מולנו, אנטי לצילום, אנטי לאחרים ובכלל. כל מפגש מקלף שכבה. כל מפגש ממיס חומה קטנה. ולאט לאט נוצר קשר. וכמו בסיפורי האגדות, הברווזון המכוער הופך לברבור. ומתחת לכל השכבות הארכיאולוגיות, בתחתית הבאר מתגלה צלמת מחוננת, יצירתית  ואינטליגנטית. צלמת שמעיזה ומנסה, בודקת ומגלה בעצמה כוחות נסתרים. והיום – היא לומדת במגמת צילום וקולנוע באחד מבתי הספר. לא ברור מי המעצים ומי המועצם…"

לוגו של וואטסאפ