EN

שלהבת מצלמת

מכל הבא לעין

קבוצת "שלהבת מצלמת" פעילה כחצי שנה במועדון גמלאים בקריית טבעון.
המפגשים כללו תצלומים של המשתתפים בנושא שנשלח להם בווטסאפ הקבוצתי. נושא המפגש היה הנושא המצולם, שבו הועלו תמונות המשתתפים על מסך גדול. שוחחנו על הצילום הן מההיבט הטכני והן מההיבט היצירתי. הוספנו מצגת מסכמת על הנושא שצולם לדוגמא: אור וצל, קומפוזיציה, פורטרט, חפץ, קורונה ועוד. תמונות אלו משקפות את פעילות הקבוצה.
הרגשנו שהקבוצה מאתגרת אותנו הן מבחינה מקצועית והן מבחינת הנושאים שבחרנו, כך שיעוררו ענין וסקרנות. לאורך כל התקופה קבוצת הווטסאפ היתה פעילה. הועלו גם תמונות שאינן שייכות לנושא השיעור. התמונות זכו לתגובה של כל המשתתפים.

שם המנחות:
אורית כנעני
רחלי עזריאל- ניקלס

שמות המשתתפים:
אורי אייזן, גילה רוזנפלד, הדסה ברקוביץ, יהודה אשכר, יצחק צלאל, כרמלה אייזן, מרים ראוך, ניצה אגמון, רון כספי, רחל לוי, שלומית, קרוסאק.

לוגו של וואטסאפ