EN

צילום: רונית שפירו

תחרות צילום ׳חיים ביחד׳ בנושא שילובם של אנשים עם מוגבלות בישראל

 

ההגשה לתחרות הצילום ׳חיים ביחד׳ הסתיימה.

שמות הפיינליסטים יוכרזו בתאריך 3/12/19

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ו- PHOTO IS:RAEL מציגים:

מטרת התחרות היא העלאת מודעות בקרב החברה בנוגע לשילוב אנשים עם מוגבלות בישראל ולנושאים הקשורים לזכויות של אנשים עם מוגבלות, לספק תמונת מצב נוכחית ולהאיר זרקור בנושא שוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות בישראל, באמצעות שימוש בשפת הצילום.

לפרטים והרשמה לחצו כאן 

אנשים עם מוגבלות מהווים כ-20% מכלל האוכלוסייה בישראל, כלומר כמעט בכל משפחה ישנו אדם עם מוגבלות – פיזית, חושית (ראיה ו/או שמיעה), שכלית התפתחותית, נפשית, תקשורתית, אולם, לא פעם אנשים עם מוגבלות נתקלים בסביבה לא נגישה, או מפלה, כזו שאינה מקבלת את זכותם הטבעית להיות חלק אינטגרלי ממנה – בזכות ולא בחסד.

ההשתתפות בתחרות הינה ללא עלות, שלושת הצילומים שיגיעו למקומות הראשונים יזכו בפרסים.
לצד אלה, מתוך משתתפי התחרות יזכו כ-20 המקומות הראשונים להשתתף בתערוכה קבוצתית בכנס ׳יחד מובילים למדינה שוויונית ומכילה׳ של נציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שיערך בתאריך 3.12.19 במרכז הכנסים AVENUE בקרית שדה התעופה בנוסף, במהלך 2020 תוצג התערוכה במקומות נוספים. כמו כן- מבין 20 הצילומים אשר יוצגו בתחרות יבחרו צילומים אשר ישמשו את נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בפרסומיה השונים לקידום זכיותיהם של אנשים עם מוגבלות.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות היא יחידה במשרד המשפטים הפועלת ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, למניעת אפליה ולקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית, לשינוי עמדות בחברה והטמעת אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בישראל. בין יתר פעילותיה מבקשת הנציבות לעודד פעילויות שמטרתן קידום עקרונות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

__

הפרסים

מקום ראשון – 3,000 ₪ לרכישת ציוד צילום
ובנוסף, קורס מנחי קבוצות בשיטת – PHOTO IS:VOICE בשווי 1950 ₪

מקום שני – 1000 ₪ לרכישת ציוד צילום
ובנוסף, קורס מנחי קבוצות בשיטת – PHOTO IS:VOICE בשווי 1950 ₪

מקום שלישי – קורס מנחי קבוצות בשיטת -PHOTO IS:VOICE בשווי 1950 ₪

# הקורסים יערכו במהלך שנת 2020 בתל אביב

לפרטים נוספים על הקורס:

https://www.photoisrael.org/workshops-and-events/photovoice/

לוגו של וואטסאפ