EN

חשיפה ארוכה | תחרות צילום בנושא תוחלת החיים המתארכת

אנו שמחים להכריז על תחרות הצילום ׳חשיפה ארוכה' אשר מטרתה לייצר מבט חדש על האוכלוסייה המבוגרת בישראל ולמגוון המשמעויות הנובעות מהארכת תוחלת החיים בעולם המערבי.

אנו קוראים לצלמים, לחובבי צילום ולקהל הרחב לשלוח צילומים המתייחסים לנושא התחרות אשר יספקו נקודות מבט המאפיינות את האוכלוסייה המבוגרת בישראל, מגיל פרישה ועד זקנה מאוחרת. הדימויים פתוחים לכל פרשנות, יכולים לעסוק בכל תחומי החיים בבית, בקהילה או במוסד ומבטאים נושאים הקשורים למנעד החיים בתקופת חיים זו: חיים עצמאיים ופעילים, הזדקנות מוצלחת, הזדקנות בקהילה, למידה ופעילויות פנאי, תעסוקה ויזמות, לצד צדדים של ירידה בתפקוד, פעילות שיקומית, מטפלים ובני משפחה מטפלים, בדידות ועוד. שימו לב – על העבודות המוגשות להיות מצולמות בישראל בלבד.

לאתר התחרות ולהגשת צילומים לחצו כאן

רבות נכתב ודובר על השינויים הרבים המקיפים אותנו כחברה: כניסת הטכנולוגיה, שינויים בשוק העבודה, הבעלות על הידע, מבנה המשפחה ועוד. מבין כל השינויים בולטת העלייה בתוחלת החיים המביאה עימה אתגרים אישיים, חברתיים ולאומיים. עלייה משמעותית זו מעלה צורך לאפיון מעמיק של האוכלוסייה המבוגרת בישראל, לזיהוי הצרכים בשלבי הזקנה השונים ולפיתוח מענים המאפשרים לאזרחיה הוותיקים של מדינת ישראל לזכות באיכות חיים טובה.

התמונות יישפטו בצורה אנונימית ע״י צוות שופטים מקצועי ופרסים יוענקו לזוכים בארבעת המקומות הראשונים.
צילומים נבחרים יוצגו בתערוכה שתתקיים בכנס המקצועי של אשל שייערך ב- 15.5.19 בהשתתפות 500 קובעי מדיניות ואנשי מקצוע בתחום הזקנה ויוענקו פרסים לארבעת המקומות הראשונים.
תמונות נבחרות מהתחרות יוצגו באתר האינטרנט וברשתות החברתיות של ג'וינט ישראל – אשל במטרה להעלות את המודעות לאוכלוסייה המבוגרת בישראל.

התחרות הינה יוזמה של ג'וינט ישראל – אשל וPHOTO IS:RAEL

ג'וינט ישראל – אשל היא שותפות מיסודם של ממשלת ישראל וג'וינט ישראל לתכנון ופיתוח שירותים וידע חברתיים חדשניים למען הזקן ובני משפחתו. תחומי פעילותה עוסקים בהכנה לפרישה ותכנון תקופת החיים החדשה, בשיפור ובשימור תפקוד, במניעת הידרדרות ובדחיקת התלות והמיסוד של אנשים זקנים המתגוררים בקהילה. כמיליון בני 65 ומעלה החיים היום בישראל נהנים היום באופן ישיר ועקיף ממגוון עשיר של שירותים ותכניות בכל הארץ שפותחו בג'וינט ישראל – אשל בחמישים השנים האחרונות. לאתר ג׳וינט ישראל – אשל

PHOTO IS:RAEL הינה חברה לתועלת הציבור ושלא למטרות רווח. החברה הוקמה בשנת 2012 למימוש חזון החברה "לחברה טובה יותר בשפת הצילום", לעשייה חברתית וליצירת דיאלוג בין האמנות לקהילות השונות ברחבי הארץ. במהלך שנות פעילותנו הצענו פלטפורמות לתצוגה, מחקר והפניית זרקור אל נושאים אמנותיים וחברתיים באמצעות שפת הצילום. אנו מאמינים כי צילום הינה שפה אוניברסלית החוצה תרבויות ומגדרים והיא מובנת לכל. זוהי שפה המאפשרת יצירת גשר בין מרכז לפריפריה ובין הקהילות המוחלשות בחברה לבין כלל הציבור.

הפרס הראשון מוענק על ידי עמותת "כן לזקן" העמותה מפעילה מוקד טלפוני 2284* המסייע לגמלאים, לקשישים ולניצולי שואה לממש את זכויותיהם בכל תחומי החיים. השירות ניתן חינם ע"י מתנדבים מומחים. מידי שנה מסייעת העמותה לכ-6,000 פונים לקבל כספים, זכויות ושירותים בשווי מצטבר של כ-17 מיליון ש"ח, המגיעים ישירות לכיסם ומסייעים להם לחיות בכבוד. העמותה פועלת גם בהיבט הציבורי, למען הבטחת זכויותיהם של הזקנים.

לוגו של וואטסאפ