EN

נגה קלינסקי

מרתון הצילום החמישי ׳המרחב הביתי׳

תודה לכל המשתתפים במרתון הצילום!

תוצאות המרתון יתפרסמו ב1.6 ברשתות החברתיות שלנו

צלמות וצלמים יקרים, במיוחד בימים אלו של מגפת הקורונה חשוב להמשיך ליצור, לצלם ולהשמיע את קולכם!

אנחנו מזמינים אותכם להצטרף אלינו למרתון צילום ייחודי, המתמקד בסביבה הביתית. ניתן להשתתף כצלם בודד או ביחד בני המשפחה איתם אתם מתגוררים. מרתון הצילום הוא חגיגה בהשתתפות מאות צלמים אשר לוקחים חלק בחוויה קבוצתית ואישית המבוססת על אתגרי צילום סודיים בזמן מוגבל. המרתון מיועד לחובבי צילום מקטן ועד גדול. אופי המשימות מאפשר לכל אחד לקחת חלק. אין הגבלה על סוג הצילום וניתן לצלם בטלפון סלולרי או מצלמה מקצועית.

ההרשמה הסתיימה

 

במהלך שלוש השעות של המרתון יישלחו אליכם 6 אתגרי צילום סודיים אשר תצטרכו לבצע בפרק זמן קצוב במרחב האישי שלכם ובטווח של 100 מטר. למשתתפים תהיה חצי שעה לבצע כל אתגר ובסוף המרתון יהיה עליהם להעלות את התמונות של 4 אתגרים לאתר המרתון.

התמונות מוגשות לשופטים באופן אנונימי וללא כל סימנים מזהים. השיפוט נעשה על פי אמות מידה מקובלות ותוך שימת לב לעמידת המשתתפים ביעדי האתגרים, פרסים יוענקו לזוכים בששת המקומות הראשונים – בערך של 22,000 ₪.

שותפים: חברת לופה, גליץ בית הספר לצילום,חברת BENDA , ארליך מרכז הצילום.

חשוב: לשמירת בריאות המשתתפים יש להקפיד ולקיים את הנחיות משרד הבריאות ומגבלות הפעילות, כפי שמפורסמות על ידי ממשלת ישראל בעת קיום המרתון.
על המשתתפים במרתון הצילום חלה אחריות אישית להתעדכן בהגבלות על הפעילות ולקיימן באופן מלא.

 

*מספר המקומות מוגבל

ההרשמה הסתיימה

לוגו של וואטסאפ