EN

קול קורא לשיתופי פעולה במהדורה המיוחדת של פסטיבל הצילום הבינלאומי 2020

פסטיבל חוצות נודד

מגפת הקורונה מציבה אתגרים חברתיים וכלכליים רבים ומובילה למצב מאתגר וחדש בשדה התרבות. כמענה לתקופה החלטנו לפתח פורמט פסטיבל צילום חדש בטוח, נגיש וחינמי לקהל הרחב בתל אביב ובפריפריה. בנובמבר 2020 יושק הפסטיבל אשר יורכב מתערוכות צילום רחבות היקף, מייצגים והקרנות לקהל הרחב וללא עלות. השנה לראשונה, נהפוך את הפסטיבל לאירוע נודד במטרה להנגיש אותו לקהל נוסף בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל. הגעת הפסטיבל לערים וישובים נוספים ברחבי הארץ תיתן הזדמנות שווה לכל להיחשף לאמנות ולשפת הצילום וגם לקחת חלק ולהשמיע קולות נוספים.

לאור מגבלת השמיים הסגורים, תבנה תוכנית בינלאומית, מקוונת ועשירה, שתתן במה לדוברים ודוברות מרחבי העולם. התוכנית הנלווית לפסטיבל תהווה רובד נוסף של עומק, מחשבה ומחקר ותפתח עולמות של שיח בין יוצרים ואנשי מקצוע בתחום התרבות והצילום. התוכנית תכלול הרצאות, פאנלים, שיחי אמן, סדנאות ועוד.

נושא הפסטיבל השנה- טרנספורמציה – נבחר עוד טרם התפרצות מגפת הקורונה, והוא יקבל פרשנות חדשה במודל הייחודי. הטרנספורמציה/ שינוי במקרה זה, אינו רק נושא או מסר אלא הוא המדיום עצמו. הפסטיבל יחולל שינוי חזותי אמיתי במרחב עירוני מרכזי כאירוע חוצות ענק, מושך ויזואלית, ומלווה ברבדים של תוכן איכותי.

זוהי ההזמנה פתוחה למוסדות תרבות, גלריות, גופי מדיה, ארגונים חברתיים וכמובן יוצרים בכל התחומים להציע הצעות לתערוכות, פרויקטים, מופעים, תוכן מקוון או כל שיתוף פעולה מקורי המתחבר לפורמט החדש של הפסטיבל ולנושאו.

PHOTO IS:RAEL הינה חברה לתועלת הציבור ושלא למטרות רווח. הפועלת לעשייה חברתית ויצירת דיאלוג בין האמנות לקהילות השונות ברחבי הארץ. החברה מציעה פלטפורמות לתצוגה, מחקר והפניית זרקור אל נושאים אמנותיים וחברתיים באמצעות שפת הצילום. אנו מאמינים כי צילום הינה שפה אוניברסלית החוצה תרבויות ומגדרים והיא מובנת לכל. זוהי שפה המאפשרת יצירת גשר בין מרכז לפריפריה ובין הקהילות המוחלשות בחברה לבין כלל הציבור.

דד ליין להגשת הצעות – 20/9
*לתשומת לב המגישות והמגישים, הפסטיבל חינמי לקהל ומנוהל על ידי פוטו ישראל (חברה ללא מטרות רווח), לפיכך על המגישים להקצות/לגייס את המשאבים הנדרשים לשם הוצאתה של היוזמה לפועל.

לפרטים נוספים ושליחת הצעה –

מיכל בהרב עוזרד, מנהלת קהילות ושיווק
michal@photoisrael.org

 

 

 

 

 

 

לוגו של וואטסאפ