EN

קריאה לצלמים מקצועיים להתנדב בפעילות החברתית

צלמים מקצועיים, בואו להתנדב בפעילות החברתית!

אנו זקוקים לצלמים אשר רוצים לשתף את הידע שלהם כמקור להשראה ולפיתוח היכולת של קהילות מוחלשות וצוותים מתנדבים שפעילים בפעילות החברתית של PHOTO IS:RAEL.
הקהילות המשתתפות בפרויקטים החברתיים, בדרך כלל מאוכלוסיות מוחלשות בשולי החברה (מכורים נקיים, נכים, נשים בסיכון, נוער בסיכון, נוער מקבוצות מיעוט, קשישים, נוער על הספקטרום האוטיסטי וכו') מצלמים בעצמם ובכך יוצרים מסר ישיר של היחיד והקהילה. במסגרת הפעילות לומדים המשתתפים את שפת הצילום, מתנסים בצילום מעשי המבטא את חייהם וחוויותיהם ומציגים תערוכה המציגה את אמירתם החברתית. ההתנדבות יכולה להתבצע במסגרת מפגש חד פעמי או לחלופין – בתהליך ממושך ע״י מתן הרצאות, העברת סדנאות ומפגשים אישיים.

לוגו של וואטסאפ